مشخصات همایش :  

اختلالات يادگيري و مسائل روان شناختي دانش آموزان
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.