مشخصات همایش :  

همايش ملي مديريت و اقتصاد با رويكرد اقتصاد مقاومتي
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.


مقالات این دوره