مشخصات همایش :  

همايش ملي تحليل مسايل و تامين منابع مالي در آموزش عالي
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.