مشخصات همایش :  

همايش ملي كاربردهاي فناوري نانو در صنايع بالا دستي نفت و گاز
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.