مشخصات همایش :  

كنفرانس بين المللي كشاورزي پايدار در محيط زيست، غذا، انرژي و صنعت
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.