مشخصات همایش :  

همايش ملي دانشجويي انجمن علمي رفتار حركتي و روان شناسي ورزشي ايران
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.


مقالات این دوره