مشخصات همایش :  

همايش ملي قرآن كريم، جامعيت و جهاني بودن
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.