مشخصات همایش :  

همايش ملي مطالعات ميان رشته ايي قرآن كريم
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.