مشخصات همایش :  

كنفرانس عمران، معماري و شهرسازي كشورهاي جهان اسلام
 2 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.