مشخصات همایش :  

كنفرانس پژوهش در روانشناسي و علوم رفتاري ايران
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.