مشخصات همایش :  

همايش پيشگيري از خشونت، چالش ها و راهكارها
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.