مشخصات همایش :  

همايش ملي مديريت و علوم اسلامي
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.