مشخصات همایش :  

كنفرانس سالانه پژوهش هاي حقوقي و قضايي
 2 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.


مقالات این دوره