نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات همایش :  

كنگره بين المللي استراتژي هاي پيشگيري براي عفونت هاي مرتبط با مراقبت از بيمار
 2 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.