مشخصات همایش :  

كنفرانس بين المللي تحقيقات نوين پژوهشي در علوم، مهندسي و تكنولوژي
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.