مشخصات همایش :  

همايش ملي كامپيوتر و مهندسي اطلاعات
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.