مشخصات همایش :  

كنفرانس بين المللي پژوهش هاي نوين در مديريت، اقتصاد توانمندي صنعت جهانگردي در توسعه
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.