مشخصات همایش :  

همايش ملي دانشجويي جغرافيا و برنامه ريزي
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.


مقالات این دوره