مشخصات همایش :  

كنفرانس سالانه مهندسي عمران، معماري توسعه مديريت شهري
 2 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.