مشخصات همایش :  

همايش بين المللي افق هاي نوين در علوم مديريت و حسابداري، اقتصاد و كارآفريني ايران
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.