مشخصات همایش :  

همايش ملي تحولات مسووليت كيفري در نظام حقوقي ايران، چالش ها و راهكارها
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.