مشخصات همایش :  

كنفرانس ملي كاربرد CFD در صنايع شيميايي و نفت
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.