مشخصات همایش :  

همايش سالانه مديريت و برندسازي همايش سالانه مديريت و برند سازي
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.