مشخصات همایش :  

كنفرانس ملي رويكردهاي نو در مهندسي عمران، معماري و شهرسازي
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.