مشخصات همایش :  

كنفرانس بين المللي استراتژي هاي شهر هوشمند و محيط زيست هوشمند
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.