مشخصات همایش :  

كنفرانس ملي فرصت ها و پيشرفت هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.