مشخصات همایش :  

كنگره بزرگداشت منزلت و خدمات علمي و انقلابي آيت الله شهيد مصطفي خميني
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.