مشخصات همایش :  

همايش بررسي چالش هاي زيست محيطي عرصه كشاورزي و امنيت غذايي
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.


مقالات این دوره