مشخصات همایش :  

همايش ملي مديريت عملكرد
 3 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.