مشخصات همایش :  

كنگره بين المللي حشره شناسي ايران
 2 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.