مشخصات همایش :  

كنفرانس ملي چاي
 2 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.