مشخصات همایش :  

همايش سراسري كشاورزي و منابع طبيعي پايدار
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.