مشخصات همایش :  

همايش ملي پژوهش هاي كاربردي نوين در علوم پايه
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.