مشخصات همایش :  

كنفرانس بين المللي هوش مصنوعي و پردازش سيگنال
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.