مشخصات همایش :  

كنگره سراسري انگل شناسي و بيماري هاي انگلي ايران
 2 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.