مشخصات همایش :  

همايش فيروزه، صنعت و فرهنگ
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.