مشخصات همایش :  

كنفرانس ملي تنش شوري در گياهان و راهكارهاي توسعه كشاورزي در شرايط شور
 2 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.