مشخصات همایش :  

كنگره بين المللي بيماري هاي عروقي ريه
 2 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.