مشخصات همایش :  

دوره بين المللي رينولوژي شيراز
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.