مشخصات همایش :  

همايش ملي نقش حقوق در اقتصاد مقاومتي و مبارزه با مفاسد اقتصادي
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.