مشخصات همایش :  

كنفرانس ملي پژوهش هاي نوين در حقوق، مديريت و روانشناسي
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.