مشخصات همایش :  

همايش منطقه اي دريا، توسعه و منابع آب مناطق ساحلي خليج فارس
 2 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.