مشخصات همایش :  

همايش ملي فقه مهندسي ژنتيك و محصولات تراريخته
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.