مشخصات همایش :  

همايش ملي علوم انساني با محوريت مديريت، حسابداري، روانشناسي و اقتصاد
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.