مشخصات همایش :  

كنفرانس مديران زنجيره تامين و لجستيك
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.


مقالات این دوره