مشخصات همایش :  

دانشجويي پژوهش هاي نوين در روان شناسي شناختي
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.