مشخصات همایش :  

كنفرانس ملي تحقيق و توسعه در مهندسي عمران، معماري و شهرسازي نوين
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.