مشخصات همایش :  

كنفرانس ملي تحقيق و توسعه در مديريت و اقتصاد مقاومتي
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.