مشخصات همایش :  

كنگره بين المللي بيماريهاي خوني
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.