مشخصات همایش :  

همايش ملي علوم ورزشي با رويكرد علوم فني مهندسي
 1 دوره

اطلاعات بعدی درخصوص برگزاری این همایش را در SID دنبال کنید.